Søndagsskole


Søndagsskole under enkelte gudstjenester

 

Vi ønsker at det skal være et tilbud til barn i de aller fleste gudstjenestene våre. Vi har derfor søndagsskole for alle barn under enkelte gudstjenester. Dette annonseres i kalenderen, i gudstjenestenlisten i Agderposten og ved egne mailer til de som ønsker det.

Når vi har søndagsskole starter vi inne i gudstjenesten, men etter en liten stund går vi samlet bak i Glassrommet mens vi synger søndagsskolesangen. Der blir det leker, sang, bibelfortelling, oppgaver og kanskje en skattejakt.

Her kan barne komme alene eller sammen med en voksen. Søndagsskolen ledes av frivillige voksne og en flott gjeng med tweens. Hvis du ønsker å stå på maillisten eller ønsker at ditt barn skal være fast medlem i søndagsskolen (er frivillig og koster 50 kr for et år), ta kontakt med Vibeke Marie på epost vibeke.tobiassen@agderkirken.no

Tilbake