VELKOMMEN TIL LYS VÅKEN I BARBU


26.-27. november er det igjen tid for LysVåken både i Barbu kirke og mange andre kirker landet rundt. Vi inviterer 5. klassingene til å være med.

 

LysVåken har lang og god tradisjon i Barbu menighet og ellers i landet. I år er det 15. gang vi inviterer 5. klassingene til å delta på et spennende døgn i Barbu kirke.Arrangementet er en del av Trosopplæringen i Den norske Kirke der vi ønsker å gi barn og ungdom et innblikk i den kristne tro, i kirkelig aktivitet og det å være våkne for hverandre og seg selv. Det blir mye innhold, aktivitet, læring og fellesskap. Så skal vi jo overnatte i kirka, og det kan jo være spennende.

Invitasjonsbrev er sendt ut til alle i Barbu sokn som er registrert som medlemmer. Men vi understreker at alle 5-klassinger er velkommen. Påmelding til Jan Egil Hagli - jan.egil.hagli@agderkirken.no / tlf. 95911655 innen 22.november. Pris kr. 100,-

Håper vi sees!

Tilbake