Forandringer i staben


Det nærmer seg slutten av året og da blir det en del forandringer i staben i Barbu menighet.

 

18.12. benytter vi «Vi synger jula inn» arrangementet i Barbu kirke til å markere at sekretæren og kapellanen slutter i Barbu og går over i andre stillinger i Arendal prosti.

Og den 26.12. håper vi at alle blir med på gudstjenesten på menighetshuset med etterfølgende kirkekaffe for å markere at Jan Egil går over i pensjonistenes rekker fra nyttår.

Tilbake