Menighetsmøte 11. juni


Barbu menighet innkaller til møte som avholdes søndag 11. juni rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke. Saker: Justering av ordning for hovedgudstjenesten. Kirkevalget 2023, orientering. Forslag til Justering ordning for ...

Les mer
 

Menighetsmøte 11. juni


Barbu menighet innkaller til møte som avholdes søndag 11. juni rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke. Saker: Justering av ordning for hovedgudstjenesten. Kirkevalget 2023, orientering. Forslag til Justering ordning for ...

Les mer

Konfirmant kontingent Barbu 2023


Les mer
 

Konfirmant kontingent Barbu 2023


Les mer

HØSTBASAR 2023


ÅRETS HØSTBASAR PÅ BARBU MENIGHETSHUS LØRDAG 28. OKTOBER KL. 12-16 Mer informasjon kommer!  

Les mer
 

HØSTBASAR 2023


ÅRETS HØSTBASAR PÅ BARBU MENIGHETSHUS LØRDAG 28. OKTOBER KL. 12-16 Mer informasjon kommer!  

Les mer

Nominasjonskomitéens liste til nytt menighetsråd i Barbu menighet


I forbindelse med høstens kirkevalg har nominasjonskomitéen i Barbu menighet lagt frem følgende listeforslag som er godkjent av Barbu menighetsråd:

Les mer
 

Nominasjonskomitéens liste til nytt menighetsråd i Barbu menighet


I forbindelse med høstens kirkevalg har nominasjonskomitéen i Barbu menighet lagt frem følgende listeforslag som er godkjent av Barbu menighetsråd:

Les mer

Godhetsuka 2023

Godhetsuka 22. - 26. mai 2023 Barbu menighet er med på Godhetsuka sammen med flere andre menigheter i byen. Kl.17-21 disse dag...

Les mer

Formiddagstreff

Neste Formiddagstreff er: onsdag 7. juni 2023. Alle velkommen! Velkommen til formiddagstreff første onsdag i måneden fra kl. 11.30 t...

Les mer

Konfirmantleir 2024

Konfirmantleiren vår er en del av Skjærgårdsfestivalen - Norges største kristne festival. 

Les mer

Årsmøte 2023

Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 23. april 2023 rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke.

Les mer

Regnskap og Årsmelding for 2022

Her kan du se årsmelding og regnskap for Barbu menighet for 2022

Les mer

Invitasjon til alle 6-åringer!

Hei alle 6-åringer / barn født i 2017! Vi vil gjerne invitere alle 6-åringer til et par samlinger i Barbu kirke. Vi har sendt ut bre...

Les mer

Konsert med Eyvind Skeie og Barbu Kantori

TIRSDAG 25. APRIL 2023 KLOKKEN 19:00 Tirsdag 25. april kl 19.00 inviterer Barbu Kantori til konsert med Eyvind Skeie i Barbu kir...

Les mer

Menighetsblad nr 1-2023

Vårt nyeste menighetsblad kan du lese her.

Les mer
Se flere saker