Invitasjon til alle 6-åringer!


Hei alle 6-åringer / barn født i 2018! Vi vil gjerne invitere alle 6-åringer til et par samlinger i Barbu kirke. Vi har sendt ut brev til de vi har registrert som medlemmer i Den norske Kirke bosatt i Barbu, men ønsker alle barn født i 2018 hjertel...

Les mer
 

Invitasjon til alle 6-åringer!


Hei alle 6-åringer / barn født i 2018! Vi vil gjerne invitere alle 6-åringer til et par samlinger i Barbu kirke. Vi har sendt ut brev til de vi har registrert som medlemmer i Den norske Kirke bosatt i Barbu, men ønsker alle barn født i 2018 hjertel...

Les mer

Arbeider Barbu kirkegård


Arbeidsperiode 08.april - 17. mai 2024

Les mer
 

Arbeider Barbu kirkegård


Arbeidsperiode 08.april - 17. mai 2024

Les mer

Ungdomskvelder


Klubb for alle ungdommer

Les mer
 

Ungdomskvelder


Klubb for alle ungdommer

Les mer

Årsmøte 2024


Årsmøte 2024 Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 5. mai rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke.

Les mer
 

Årsmøte 2024


Årsmøte 2024 Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 5. mai rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke.

Les mer

Formiddagstreff

Formiddagstreff  6. mars 2024 Fridun Tørå: Gjennom din sjel skal det gå et sverd - lidelseshistorien sett gjennom Marias øyne ...

Les mer

Medarbeiderfest 2024

  Medarbeiderfest for alle frivillige i Barbu menighet blir til høsten 2024. Nærmere dato og info kommer.

Les mer

Menighetsblad nr 3-2023

Vårt  menighetsblad nr 3 i 2023 kan du lese her.

Les mer

TIDEBØNN OG MEDITASJON

TIDEBØNN OG MEDITASJON Vi samles foran i kirka til tidebønn og 20 minutters stillhet / meditasjon. Kom gjerne en h...

Les mer

Konserter og kulturelle innslag i Barbu kirke våren 2024

Her er en oversikt over konserter og andre kulturelle innslag i Barbu kirke våren 2024. 

Les mer

Tweensklubben

Tweensklubb høst 2023   Tweensklubb for 5.-7. klasse ca en fredag i måneden. 

Les mer

Menighetsmøte 11. juni

Barbu menighet innkaller til møte som avholdes søndag 11. juni rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke. Saker: Juster...

Les mer

Konfirmant kontingent Barbu 2023

Les mer
Se flere saker