Regjeringen oppfordrer oss til å holde avstand, bli hjemme og unngå treffe mange mennesker. Inntil videre gjelder følgende for kirken i Arendal:

  • Kirkevergens kontor vil være stengt for publikum, men vil ha en minimumsbemanning i normal telefontid 10.00 – 14.00
  • Det åpnes for aktivitet og arrangementer for barn og unge under 20 år.
    Det forutsettes her at våre aktiviteter følger «trafikklyset» gjeldende for skoler og barnehager, jfr. oppdatert smittevernveileder

 Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om tilviste plasser.
Det blir lov å samle inntil 100 personer på arrangementer i tillegg til medvirkende, der arealet gir rom for dette
Kravet om minst 1 meter mellom alle som ikke bor sammen videreføres

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger med allsang gjelder krav om minst 2 meter avstand:

  • Maks 50 tilstede i de fleste kirker
  • Maks 30 tilstede i følgende kirker: Engene, Færvik og Arendal kapell

For enkel oversikt over hva som skjer i menighetene, gudstjenester, konserter, barne- og ungdomsarbeid mv, finnes det en smarttelefon-app som kan benyttes.  Denne gjør også påmelding til gudstjenester og andre antallsbegrensede arrangementer enklere.

 

Formiddagstreff avlyst


Desverre må vi avlyse formiddagstreffet 3. mars. Vi håper på nytt treff i april. Håper alle har det bra. Vi gleder oss til og møtes igjen. Beste hilsen fra Inger M, Marit, Berit og Astri. 

Les mer

 

Formiddagstreff avlyst


Desverre må vi avlyse formiddagstreffet 3. mars. Vi håper på nytt treff i april. Håper alle har det bra. Vi gleder oss til og møtes igjen. Beste hilsen fra Inger M, Marit, Berit og Astri. 

Les mer

 

Kirkens SOS trenger frivillige


Kan du tenke deg å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Agder?

Les mer

 

Kirkens SOS trenger frivillige


Kan du tenke deg å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Agder?

Les mer

 

Menighetshuset nærmer seg ferdigstillelse


Barbu menighethus er snart ferdig renovert, og om et par måneder er forhåpentligvis huset tatt i bruk igjen. Menighetsrådet har vedtatt en justering av leiepriser medvirkning fra 1.8.2021.

Les mer

 

Menighetshuset nærmer seg ferdigstillelse


Barbu menighethus er snart ferdig renovert, og om et par måneder er forhåpentligvis huset tatt i bruk igjen. Menighetsrådet har vedtatt en justering av leiepriser medvirkning fra 1.8.2021.

Les mer

 

Nye begrensinger


Regjeringen har kommet med nye retningslinjer. Vår lokale prost og kirkeverge har fulgt opp med føringer som vil utsette menighetens aktiviteter til etter 18.1. Det vil si at gudstjenester, åpen kirke, konfirmantundervisning og andre aktiviteter er avlyst i dette tidsrommet. Vi deltar dermed på den nasjonale dugnaden og håper på enklere tider om ikke altfor lenge. 

Les mer

 

Nye begrensinger


Regjeringen har kommet med nye retningslinjer. Vår lokale prost og kirkeverge har fulgt opp med føringer som vil utsette menighetens aktiviteter til etter 18.1. Det vil si at gudstjenester, åpen kirke, konfirmantundervisning og andre aktiviteter er avlyst i dette tidsrommet. Vi deltar dermed på den nasjonale dugnaden og håper på enklere tider om ikke altfor lenge. 

Les mer

 
 

Program for jul og påmelding!

Her kommer endelig program for julens gudstjenster! Det er påmelding til alle gudstjenestene. Påmelding skjer fra mandag 21. desember ...

Les mer

 

Tidebønn og meditasjon i Barbu kirke

Tidebønn og meditasjon

Les mer

 

Dugnadsgjengen

Takk for all dugnadshjelp!

Les mer

Se flere saker