Menighetsblad nr 1-2021


Her er vårt nyeste menighetsblad.

Les mer

 

Menighetsblad nr 1-2021


Her er vårt nyeste menighetsblad.

Les mer

 

Påskens program


Vi har fått nye bestemmelser som rammer kirkens arrangementer i påsken. Årets påsketilbud blir derfor følgende: 

Les mer

 

Påskens program


Vi har fått nye bestemmelser som rammer kirkens arrangementer i påsken. Årets påsketilbud blir derfor følgende: 

Les mer

 

Utsatt årsmøte


Årsmøte skulle vært holdt kommende søndag (21.03). Det utsettes grunnet smittevern, og ny dato kommer senere. Vi håper å kunne avholde årsmøte så snart som mulig. 

Les mer

 

Utsatt årsmøte


Årsmøte skulle vært holdt kommende søndag (21.03). Det utsettes grunnet smittevern, og ny dato kommer senere. Vi håper å kunne avholde årsmøte så snart som mulig. 

Les mer

 

Formiddagstreff avlyst


Desverre må vi avlyse formiddagstreffet 3. mars. Vi håper på nytt treff i april. Håper alle har det bra. Vi gleder oss til og møtes igjen. Beste hilsen fra Inger M, Marit, Berit og Astri. 

Les mer

 

Formiddagstreff avlyst


Desverre må vi avlyse formiddagstreffet 3. mars. Vi håper på nytt treff i april. Håper alle har det bra. Vi gleder oss til og møtes igjen. Beste hilsen fra Inger M, Marit, Berit og Astri. 

Les mer

 
 

Menighetshuset nærmer seg ferdigstillelse

Barbu menighethus er snart ferdig renovert, og om et par måneder er forhåpentligvis huset tatt i bruk igjen. Menighetsrådet har vedtat...

Les mer

 

Nye begrensinger

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer. Vår lokale prost og kirkeverge har fulgt opp med føringer som vil utsette menighetens aktivi...

Les mer

 

Program for jul og påmelding!

Her kommer endelig program for julens gudstjenster! Det er påmelding til alle gudstjenestene. Påmelding skjer fra mandag 21. desember ...

Les mer

 

Tidebønn og meditasjon i Barbu kirke

Tidebønn og meditasjon

Les mer

 

Dugnadsgjengen

Takk for all dugnadshjelp!

Les mer

 

Påskeverksted for 1. og 2. klasse

Les mer

Se flere saker