Nattverdsbesøk og sjelesorg


Barbus to prester og diakon har mulighet til å komme hjem med nattverd til deg som har vanskeligheter med å komme til kirken på gudstjeneste. Vi tilbyr også samtaler en til en til dem som trenger det. Ta kontakt med diakon eller prestene.