Sorggrupper og sjelesorg


Bilde av tre hender som holder i hverandre

Sorggrupper er for mennesker som har mistet noen de var glad og som trenger et tilbud til hjelp for å leve med sorgen og tapet. Det å komme sammen med mennesker i samme livssituasjon å dele tanker og følelser, samtidig lytte til andres er faringer opplever vi er en god lindring. Vi forventer at alle viser hverandre respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

På vegne av Arendal Prosti (Den norske Kirkes menigheter i Arendal og Froland) organiserer diakonien i Barbu sorggruppetilbudet. Du trenger ikke tilhøre en av våre menigheter eller være aktiv i en annen menighet for å delta. Dette er et gratis tilbud for alle som ønsker det. Gruppa består av 5-8 personer og møtes 6-8 ganger i løpet av et kalenderår. Alle som deltar har taushetsplikt.

Ved fire dyktige sorggruppeledere har vi mulighet til å tilby sorggruppe hvert halvår..

Barbu menighet tilbyr også sjelesorgsamtaler, en til en, for mennesker som sliter og trenger en prest eller diakon å snakke med. Ta kontakt med menighetskontoret tlf. 370 13 460.