Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Definisjon fra Plan for diakoni for Den norske Kirke, 2008)

Bilde av diakon Anita Johnsen VågeAlle henvendelser om diakonale tjenester kan gjøres til diakon Anita Johnsen Våge,
tlf. 977 16 469, e-post: anita.johnsen.vage@agderkirken.no, eller til kirkekontoret på tlf. 370 13 460.