Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Definisjon fra Plan for diakoni for Den norske Kirke, 2008)

Alle henvendelser om diakonale tjenester kan gjøres til diakon Anita Johnsen Våge,
tlf. 977 16 469, e-post: anita.johnsen.vage@agderkirken.no, eller til kirkekontoret på tlf. 370 13 460.

 

Besøkstjeneste


Ønsker du å bli besøksvenn og gå på besøk?
Med et stort behov, trenger vi stadig flere besøkere. Som besøksvenn kan du bidra til å gi mennesker muligheten til økt sosial kontakt og hjelpe til å skape sosiale nettverk. Det viktigste er at du som besøksvenn er et medmenneske og en samtalepartner. Du og den du besøker avtaler selv hva dere skal gjøre. Dere avtaler også tidsrommet dere skal bruke sammen, men som en mal anbefaler vi et par timer annenhver uke.

 

Ønsker du besøk?
Om du er ung, voksen eller eldre, bor hjemme eller på institusjon, vil vi gjøre vårt beste med å finne en besøksvenn til deg. Du bestemmer selv hvor ofte du vil ha besøk og i samarbeid med besøksvennen gjør dere en avtale for hva dere skal gjøre sammen. En besøksvenn kan tilby en – til – en samtaler, gåturer, kaféturer, handleturer, byturer m.m.

 

Nattverdsbesøk og sjelesorg


Barbus to prester og diakon har mulighet til å komme hjem med nattverd til deg som har vanskeligheter med å komme til kirken på gudstjeneste. Vi tilbyr også samtaler en til en til dem som trenger det. Ta kontakt med diakon eller prestene.

 

Samarbeid med Solhaug og Margaretestiftelsen


Diakonitjenesten samarbeider med institusjonene Solhaug og Margaretestiftelsen, som ligger innenfor Barbu menighetsgrenser. Flere av Barbus frivillige er aktive med bingo, bakedager og besøk. De ønsker flere til avislesing, brettspill, kaféverter og trim. Er en tjeneste på institusjonene noe for deg, ta kontakt med diakon.

 

Sorggrupper og sjelesorg


Sorggrupper er for mennesker som har mistet noen de var glad og som trenger et tilbud til hjelp for å leve med sorgen og tapet. Det å komme sammen med mennesker i samme livssituasjon å dele tanker og følelser, samtidig lytte til andres er faringer opplever vi er en god lindring. Vi forventer at alle viser hverandre respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

På vegne av Arendal Prosti (Den norske Kirkes menigheter i Arendal og Froland) organiserer diakonien i Barbu sorggruppetilbudet. Du trenger ikke tilhøre en av våre menigheter eller være aktiv i en annen menighet for å delta. Dette er et gratis tilbud for alle som ønsker det. Gruppa består av 5-8 personer og møtes 6-8 ganger i løpet av et kalenderår. Alle som deltar har taushetsplikt.

Ved fire dyktige sorggruppeledere har vi mulighet til å tilby sorggruppe hvert halvår..

Barbu menighet tilbyr også sjelesorgsamtaler, en til en, for mennesker som sliter og trenger en prest eller diakon å snakke med. Ta kontakt med menighetskontoret tlf. 370 13 460.

 

Kafe Katedral


Barbu og Trefoldighet menigheter og Kirkens Bymisjon driver i samarbeid en kafe i type "sjømannskirkestil" under Trefoldighetskirken.

Pr nå er kafeen stengt på ubestemt tid på grunn av omorganisering og en setningsskade som må repareres. Det er uvisst når kaffeen åpner igjen. Til dere som savner kaffeen, kan vi anbefale å ta turen innom Kirkens Bymisjons Cafe Torvet på Torvet 2.