Morgensang


Morgensang starter opp igjen 6.1.2022. 

 

Morgensang er en enkel samling med bønn, salmesang, andakt/meditasjon og noen ganger nattverd.
Morgensang varer ca.en halv time.
Etterpå er det morgenkaffe.
Målgruppa er alle som har fri torsdag formiddag. Vi starter kl 09.00

Tilbake