Lys våken for 5. og 6.klassinger


 

Går du i 5. eller 6. klasse og har lyst på en spennende overnatting i Barbu kirke?

 

Vi inviterer dere til et flott døgn i Barbu kirke. Der skal vi være sammen om oppdagelsesturer ute og inne, vi skal spise og leike, vil skal ha underholdning og læring. Og så skal vi OVERNATTE I KIRKA.

LysVåken er en del av Trosopplæringen i Den norske kirke, og tilsvarende arrangement blir holdt rundt om i hele landet.

Vanligvis er det bare 5.-klassingene som er med på LysVåken. Men på grunn av koronaen, ble det bare en adventstur for fjorårets 5.-klassinger. Derfor inviterer vi i år også 6.-klassingene Vi gjør det slik at de er i kirka fra fredag til lørdag og 5.-klassingene blir fra lørdag til søndag. Så samles alle til en stor, felles LYSVÅKEN-GUDSTJENESTE i Barbu kirke søndag 28. kl. 11.00.

Vi håper mange har lyst til å bli med. Invitasjon er sendt til barn født i 2010 og 2011 og som er registrert som medlemmer av Den norske kirke. Vi har ikke tilgang til alle de andre, men understreker at alle 5.- og 6.- klassinger er velkommen til å delta.

Pris kr. 100,-. Påmelding til Jan Egil Hagli – 95911655 – jan.egil.hagli@agderkirken.no innen tirsdag 23.11.

Tilbake