Bli med og støtt Prosjekt Menighetshuset!


Utbygging og renovering av menighetshuset

 

Til utbygging og renovering av menighetshuset trenger vi 1 million kroner - og vi håper og tror at vi SAMMEN skal klare dette!

Ca 400 barn, unge og voksne bruker huset jevnlig! Nå gleder vi oss til å la arbeidet blomstre i et mer tidsriktig og funksjonelt menighetshus!

I løpet av 2020 må vi klare å skaffe til veie 1 million kroner i friske midler. Vi håper at DU vil hjelpe oss med det! Vi starter nå en stor innsamlingsaksjon til menighetshuset hvor vi alle utfordres til å gi en gave. Du velger selvfølgelig selv hvor mye du ønsker å gi og om du vil gi en enkeltgave eller månedlig i minst et år.

* Hvis 200 familier gir 250 kr i måneden i ett år, når vi 600 000 kr

* Hvis 50 familier gir 500 kr i måneden i ett år, når vi 300 000 kr

* Hvis 25 familier gir 10 000 kr som enkeltgave, når vi 250 000 kr

* Hvis 25 familier gir 25 000 kr som enkeltgave, når vi 625 000 kr

Husk at du får skattefritak for gaver mellom kr 500 og kr 50 000. Det eneste du må gjøre er å sende personnummeret ditt til Oddrun på epost: oddrun.hoyland@agderkirken.no

Du kan gi din gave enten:

* via kontonummer 3000 30 54973 (Barbu menighet). Husk å merke med "Menighetshuset"

* via Vipps; Barbu sokn og så fanen Menighetshuset

TUSEN TAKK for hver eneste gave som kommer inn til dette viktige prosjektet!

Link til et elektronisk skjema for å gi skattefrie gaver finner du ved å trykke her.

 

Tilbake