Lys våken for 5. klassinger


Hvert år inviterer vi 5. klassingene i Barbu til å være med på LYSVÅKEN. Dette er et arrangement som går fra lørdag til søndag og foregår i Barbu kirke.

 

Vi skal være sammen om oppdagelser ute og inne, opplæring og aktiviteter, spising og underholdning, gudstjeneste og korsang. Og så skal vi OVERNATTE I KIRKA!

LYSVÅKEN betyr ikke at vi skal være våkne hele natta, men være våkne og lære mer om oss selv, om hverandre, om kirka og om Gud. LYSVÅKEN foregår i mange av våre kirker rundt om i landet som regel i den første adventshelga som jo markerer starten på et nytt kirkeår, derfor er det også en NYTTÅRSFEST.
 

LYSVÅKEN 2019 
blir arrangert I BARBU KIRKE FRA LØRDAG 23. TIL SØNDAG 24. NOVEMBER - altså helga før første Adventshelg
Mer informasjon kommer midt i november. Vi sender ut brev med ivitasjon til alle registrerte medlemmer / tilhørende i Den norske Kirke, men ønsker selvsagt alle 5. klassinger velkommen.
Håper vi sees på en spennende før-adventshelg!

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at alle skal få mulighet til å delta i menighetens trosooplæringstiltak. Dersom ditt barn trenger tilrettelegging, blir vi glad om du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

 

Tilbake