Menighetshuset begynner å ta form


Arbeidet med utvidelse og fornying av menighetshuset er i full gang.

 

Mange dyktige håndverkere er nå i full gang med å bygge ut menighetshuset. Utvidelsen med større kjøkken, inngangsparti, toaletter og heis kan du se på bildet. Huset er også gjort lengre med å utvide kontordelen og salen oppe. I tillegg skal det bygges et helt nytt inngangsparti oppe. Nå kan vi virkelig begynne å glede oss til å fylle huset med aktiviteter for alle generasjoner. Her håper vi at all skal få oppleve å være del av et raust og trygt fellesskap og at huset vil romme både glede, undring, forkynnelse, utfordringer oog masse kjekke aktiviteter.

Hvis du vil være med å støtte utbyggingen av menighetshuset kan du gjøre det med å betale inn på Vipps #583338 eller til menighetens konto 3000 30 54973 (merk med Menighetshuset)

Tilbake