Menighetskontoret er stengt en god stund fremover


På grunn av ombygging av menighetshuset og kontorene er menighetskontoret stengt et par måneder fremover.

 

I denne perioden vil Martina (menighetssekretæren) ha kontorplass hos kirkevergen på Stoa, kirketjener Siri er mye i kirken og vi andre har flyttet med oss kontoret hjem. Men vi er alle fullt på jobb og dere må veldig gjerne ta kontakt med oss på mobil eller epost. Mobilnummer og epostadresse finner dere øverst til høyre under "Kontakter". Vi snakkes!

Tilbake