Kirkens SOS trenger frivillige


Kan du tenke deg å bli frivillig medarbeider i Kirkens SOS i Agder?

 

Vi her på Kirkens SOS Agder er godt i gang med årets første kurs for nye frivillige. Det er et digitalt kurs, hvor både kvinner og menn, unge og eldre deltar. Det er et 40 timers innføringskurs som alle må delta på for å kunne bli frivillig her hos oss. Vi har nå 12 stk. som følger dette kurset som startet i februar. Disse vil kunne starte å ta vakter i mai-juni. 
Vi starter neste kurs fredag 16. og lørdag 17. april. Dette kurset vil også bli digitalt, så da åpnes det muligheter for alle som er interessert uavhengig av hvor man bor. Vi håper det kan bli mange som melder seg på. Vi tenger flere frivillige, spesielt i denne tiden der landet er preget av pandemien. 
Altså, for å være frivillig hos oss må du:
•    Kunne møte andre mennesker med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn.
•    Være villig til å gjennomføre et 40-timers kurs før du begynner å ta vakter.
•    Kunne ta to vakter per måned.
•    Kunne ta nattevakter (en hver 4 uke) 
 

https://www.kirkens-sos.no/agder finner du mer informasjon og søknadsskjema.

 

Tilbake