Oppstart høsten 2022


Velkommen til faste aktiviteter i Barbu menighet høsten 2022!

Treffsted Barbu starter opp 1.september 

Morgensang starter opp 1.september

Babysang starter opp 15. september 

Ungdomsklubben starter opp 23. september 

Tidebønn og meditasjon starter opp 14.september

Første formiddagstreff er 7. spetember

Årets konfirmasjoner er 3. og 4. september.

 

Informasjon om konfirmasjon 2023 har blitt sendt ut, men ligger også på nettsida (Se egen fane "konfirmant". Påmeldingen gjøres elektronisk på samme fanen.)

Vil du vite mer om de enkelte aktivitetene finner du det under fanen "aktiviteter"

Tilbake