Morgensang


Hver torsdag morgen kl 9:00 i Barbu kirke

Morgensang er en enkel samling med bønn, salmesang, andakt/meditasjon og noen ganger nattverd.
Morgensang varer ca.en halv time.
Etterpå er det morgenkaffe.
Målgruppa er alle som har fri torsdag formiddag. Vi starter kl 09.00

Tilbake