6 års samling og utdeling av 6 års bok


Hvert år inviteres alle som blir 6 år dette året til en koselig samling og en gudstjeneste med utdeling av 6 års boka.

På samlingen går vi på oppdagelsesferd i kirken, leker, synger, jobber med ulike bibelhistorier, lager ting og spiser litt. 

Datoer og mer informasjon kommer som nyhet etterhvert.

Tilbake