Tårnagenthelg for 3. klasse


En helg hver vår inviterer Barbu menighet alle 3. klassinger til å være Tårnagenter i kirken. Skal du være med i 2023? Da må du notere 05. og 06. februar i kalenderen din smiley

Her kan du utforske kirken, Bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, du vil få en egen agentkode. Det blir også tid til leik, mat og andre aktiviteter.

På søndagen er alle velkommen til Tårnagent-gudstjeneste kl. 11.00 der 3. klassingene vil delta.

Alle agentene overnatter hjemme, men vil være sammen både lørdag ettermiddag  og søndag formiddag. 

Har du lyst å gå på symboljakt I kirken? Lurer du på hva slags mysterier du finner i Bibelen? Liker du agentmat? Vet du at det står noe utenpå alle landets kirkeklokker? Over hele landet er det Tårnagenter mange kirker. Vi håper at du har lyst å være en av dem!

Det koster kr. 100,- å delta. Dette betales når de kommer til arrangementet.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at alle skal få mulighet til å delta i menighetens trosopplæringstilbud. Dersom ditt barn har behov for tilrettelegging, blir vi glad hvis du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

Vi sender ut brev med invitasjon til alle som er registrert som medlemmer av Den norske Kirke. De andre har vi ikke lister over, men understreker at alle 3,. klassinger er hjertelig velkomne.

Kontakt Jan Egil Hagli på mobil 95911655 eller E-post: jan.egil.hagli@agderkirken.no

Tilbake