Karl Ludvig Reichelt- misjonær mellom øst og vest


Areopagos og Barbu menighet inviterer til en informativ aften i Barbu kirke. Professor emeritus ved Det teologiske fakultet (UiO) Notto R. Thelle og Håkon Haugland historikker/forsker på KUBEN forteller om Karl Ludvig Reichelt "Arendal-Kina tur-retur"  20. november kl 18-20.

Mer info og kveldens program kan du se her.

(foto: Areopagos)

Tilbake