TIDEBØNN OG MEDITASJON


Vi samles foran i kirka til tidebønn og

20 minutters stillhet / meditasjon.

Kom gjerne en halvtime før og få en kopp kaffe / te og en prat!

SAMLINGENE 1. HALVÅR 2023 BLIR:

ONSDAG KL.10

KAFFE / TE FRA KL. 09.30

11.01.

08.02.

08.03.

12.04.

10.05.

ONSDAG KL.18

KAFFE / TE FRA KL. 17.30

25.01.

22.02.

22.03.

26.04.

24.05.

Velkommen!

Arr.: Barbu menighet

Tilbake