Årsmøte 2023


Menighetens årsmøte blir søndag 23. april 2023 rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke.

Saker:
Gjennomgang av årsrapport, orientering av regnskap for 2022.
Fullstendig saksliste kommer her.

Årsmeldingen blir lagt ut i Barbu kirke og her når den foreligger.

Årsmelding 2022 her

Menighetens regnskap for 2022 her

Referatet fra årsmøtet kommer her når det foreligger.

Tilbake