Invitasjon til alle 6-åringer!


Hei alle 6-åringer / barn født i 2017!

Vi vil gjerne invitere alle 6-åringer til et par samlinger i Barbu kirke. Vi har sendt ut brev til de vi har registrert som medlemmer i Den norske Kirke bosatt i Barbu, men ønsker alle barn født i 2017 hjertelig velkommen.

Samlingene blir i Barbu kirke onsdagene 03. og 10. mai kl. 17.15 - 18.30. Her vil vi ha Bibelfortellinger, sanger, leiker, oppdagelsesturer og aktiviteter sammen. Opplegget avsluttes med  at barna får utdelt en 6-års bok på gudstjenesten søndag 14.mai kl. 11.00.

6-års samlingene er en del av Trosopplæringen i Barbu menighet med målgruppe 0-18 år.

Påmelding kan sendes til Jan Egil Hagli - tlf 95911655 / email: jehagli@gmail.com helst innen 28. april. Samlingene koster ikke noe.

Dersom barna ikke kan komme på samlingene, er de likevel velkommen til å motta boka på søndagens gudstjeneste eller få den tilsendt.

Håper vi ser mange 6-åringer på samlingene! 

Hilsen Jan Egil Hagli

 

Tilbake