Årsmøte 2023


Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 23. april 2023 rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke.

Tilbake