Menighetsmøte 11. juni


Barbu menighet innkaller til møte som avholdes søndag 11. juni rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke.

Saker:

  1. Justering av ordning for hovedgudstjenesten.
  2. Kirkevalget 2023, orientering.

Referat fra menighetsmøtet 11. juni 2023

Her finner du:

Justering av ordning for hovedgudstjenesten

Hele Ordning for hovedgudstjenester finner du her:

Ordning for hovedgudstjenesten

 

 

 

Tilbake