Resultat av valg til nytt menighetsråd 2023


Resultatet fra årets valg til nytt menighetsråd i Barbu menighet er nå klart. Valgresultatet publiseres med forbehold om godkjenning i valgstyret.

Nytt menighetsråd:

Brit Elisabeth Bugge Mjåvatn
Ole Christian Fiane
Sulia Therés Vigerstøl-Olsen
Arve Alsvik
Kate Nielsen
Torgeir Fossestøl

Varamedlemmer:

Einar Bore
Premil Monrad Vigerstøl-Olsen
Jan Egil Hagli

Listen er offentliggjort på kirken.no

Det nye menighetsrådet velger leder. nestleder og representant til Arendal kirkelige fellesråd i løpet av oktober og overtar formelt 1.november

Tilbake