4 åringer!


Hei alle 4 åringer!

Barbu menighet invitere alle dere som er 4 år (født i 2019) til Barbu kirke for å få «Min kirkebok», spesielt laget for dere som er 4 år.

Boka deler vi ut på gudstjenesten i Barbu kirke søndag 12. november kl 11.00.

Som en del av Barbu menighets trosopplæringen – kirkens tilbud til alle mellom 0 og 18 år -, ønsker vi også å invitere dere til to samlinger i Barbu kirke. På samlingene vil vi se på boka sammen, synge, høre Bibelfortellinger og ha litt aktiviteter inne i kirka.

Samlingene blir:

Onsdag 01. november i Barbu kirke kl 16.45-17.30

Onsdag 08. november i Barbu kirke kl 16.45-17.30

Vi håper at du har lyst å være med på alle samlingene, men dersom du bare kan på utdelingen av boken, er dette selvsagt i orden.

Dersom noen ikke er i form på søndagen så kan vi sende / levere 4 års boka hjem til dere i etterkant.

For å vite hvor mange vi blir, er det fint om dere kan gi en tilbakemelding innen

30. oktober til jehagli@gmail.com - tlf 95911655.

Vi har allerede sendt ut brev til alle 4-åringer som er registrert som medlemmer i Den norske Kirke

og bosatt i Barbu menighet. Vi har ikke tilgang til adressene til alle andre 4-åringer, men understreker at alle er hjertelig velkomne.

Vi gleder oss til å se dere!

Hilsen

Jan Egil Hagli            

Trosopplærervikar i Barbu

Tilbake