Program for jul og påmelding!


Her kommer endelig program for julens gudstjenster!

Det er påmelding til alle gudstjenestene. Påmelding skjer fra mandag 21. desember kl 0900. Send sms til Siri Andersen (41 24 08 08). Merk med hvilke gudstjenester dere ønsker å melde dere på og navn på dem som skal være med. 

 

24. Desember: 

Kl 13.00: Espen Skovli og Leif Rhino Muller. Solister deltar

14:30: Espen Skovli og Leif Rhino Muller. Barnegospel deltar

16:00: Ranveig Olsbu og Leif Rhino Muller. Knut Sigurd Bygland deltar. 

 

25. Desember:  

kl 12.00: Ranveig Olsbu og Leif Rhino Muller

 

26. Desember: 

kl 11.00: Prost Jorunn Raddum og Leif Rhino Muller. Apell Tensing deltar. 

Tilbake