Utsatt årsmøte


Årsmøte skulle vært holdt kommende søndag (21.03). Det utsettes grunnet smittevern, og ny dato kommer senere. Vi håper å kunne avholde årsmøte så snart som mulig. 

Tilbake