Trykkfeil i menighetsblad nr 1-2021


Trykkleif har vært på besøk

Det har dessverre skjedd en feil i rubrikken "slekters gang"/"døpte" i den aktuelle utgaven av menighetsbladet. Her skulle det stå flere navn: Benjamin Dagestad Mengual, Gabriel Gebremariam, Ola Sødal i tillegg til Markus Olai Altenborg og Oda Aas. Feilen vil bli rettet opp i neste utgave.

 

Tilbake