Årsmøte


Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 27. mars rett i etterkant av gudstjenesten i Barbu kirke.

Saker: Gjennomgang av årsrapport, orientering av regnskap for 2021.

Årsmeldingen ligger i Barbu kirke og her.

Referatet fra årsmøtet finner du her.

Tilbake