Tidebønn og meditasjon i Barbu kirke


Tidebønn og meditasjon

Velkommen til Tidebønn og Meditasjon i Barbu kirke hver 2. og 4. onsdag i måneden, annenhver gang kl. 10 og kl. 18. Opplegget er enkelt, og passer for alle som ønsker å oppleve stillhet i kirkerommet. Vi leser en fast veksel-bønn, tenner lys, leser en bibeltekst, synger to enkle, faste sanger, og sitter 20 min. i stillhet. Det hele varer i ca 45 min. De som ønsker det kan komme en halvtime på forhånd, til en enkel kopp kaffe eller te og en prat i glassrommet bak i kirka.

Samlingen høsten 2022:


FØLGENDE ONSDAGER KL.10.00:    14.9., 12.10., 9.11., 14.12.    

KAFFE / TE FRA KL. 09.30

FØLGENDE ONSDAGER KL. 18.00:   28.9., 26.10., 23.11. 

KAFFE/TE FRA KL. 17.30


Velkommen!
Arr.: Barbu menighet
 

Tilbake