Høstbasar 2022


DET BLIR HØSTBASAR I ÅR OGSÅ,

LØRDAG 29. OKTOBER PÅ MENIGHETSHUSET

En basarkomite er i gang med å planlegge årets HØSTBASAR.  Basaren blir på MENIGHETSHUSET LØRDAG 30. OKTOBER 2022.

I god tradisjon skal vi ha salg av håndarbeider og matvarer. Vi skal ha kafedrift og årelotteri, sang/korinnslag.

Vi er avhengige av at mange i menigheten engasjerer seg, og da er det disse oppgavene vi utfordrer dere på:

  • Lage ting til salgsboden for håndarbeid: Strikking, sying, trearbeid, liming, hobbyarbeid m.m.m
  • Lage ting til salgsboden matvarer: Bakverk, kaker, brød, syltetøy, saft, kjeks, honning, müsli m.m.m.
  • Lage mat til salgs i kafeen: Kaker, pizza, pai, vafler, gele m.m.m
  • Komme med smågevinster til årelotteri, gjerne mange av samme slag
  • Hjelp til å gjennomføre dagen: Selgere, kafeverter, loddselgere, ryddere.
  • Og det alle kan være med på: SPRE INFORMASJON OM BASAREN SLIK AT MANGE FÅR VITE OM DEN OG MANGE VIL KOMME!!

Ta kontakt med Vibeke Marie Tobiassen hvis dere har lyst til å bidra med noe.

 

Tilbake