Strategisk plan 2020-2024


Barbu menighetsråd slutter seg til visjonen for Den norske kirken "Mer himmel på jorda".

Arbeidet med revisjon av strategisk plan er nå avsluttet og planen ligger her.

Tilbake