Konfirmant i Barbu


Her har vi lagt ut nyttig info til deg som skal melde deg på konfirmantopplegget vårt. 

 

VI ØNSKER ALLE UNGDOMMER VELKOMMEN SOM

KONFIRMANT I BARBU!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN VIKTIG TID - ET VIKTIG VALG!

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.

Her kommer noe informasjon til dere som tenker å melde dere på til konfirmantopplegget i Barbu 2022-2023:
 

HVA ER KONFIRMASJON?

Se  www.konfirmant.no.
Her finner dere nyttig informasjon for både ungdom og foreldre.

JEG ER IKKE DØPT – KAN JEG KONFIRMERES?

Alle kan delta i konfirmantopplegget. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten (konfirmasjonsgudstjenesten).
Hvis du ikke er døpt, kan du være med i konfirmanttiden, bli kjent med troen og velge om du vil døpes. Hvert år døper vi noen konfirmanter underveis i konfirmanttiden.

UNDERVISNING

Den ordinære undervisningen vil stort sett foregå på Barbu Menighetshus, Nyli Terrasse 4. Der blir det en fellessamling før jul. På nyåret blir det fellessamling ca. en gang i måneden fra januar til juni. I tillegg håper vi å få til gruppesamlinger med forskjellige «overskrifter». Disse gruppene vil også ha en månedlig samling. Det vil trolig også være mulig å velge medlemskap i ungdomskoret Appell Ten Sing som en gruppe med ukentlige øvelser hver onsdag. Det er ikke fastsatt ukedager for de andre samlingene.

Alle samlingene vil vare 1,5-2 timer.

LEIR / KONFCAMP

En vesentlig del av konfirmantundervisningen vil foregå på KonfCamp (se fane «Leir»). Dette er et samarbeid med Skjærgårdsfestivalen på Risøya i Tvedestrand. Leiren blir i dagene 05.-09. juli.

Konfirmantopplegget vårt for kommende år forutsetter at konfirmantene deltar på denne leiren.

 

PRIS

Vi skulle gjerne sett at konfirmantopplegget ikke kostet noe, men det at vi satser på sommerleir - som vi vet det er verdt å satse på - vil det være kostnader. Å delta i konfirmantopplegget inklusiv leiren koster ca. kr 3.000,-.

Det er viktig for oss at pris ikke skal hindre noen fra å delta. Det er derfor mulig å søke menigheten om å få dekket deler av eller hele beløpet. Ta kontakt ved behov. 

 

INFORMASJON UNDERVEIS I KONFIRMANTTIDEN

Når konfirmantene er påmeldt, vil vi også gi informasjon via sms og en egen Facebook-gruppe som vi vil sette opp så snart som mulig. Mye av den jevne informasjonsflyten gjennom konfirmanttiden vil også gå via sms og Facebook. Så husk å registrere mobilnummer både til ungdommene og foresatte.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTENE

Barbu menighet har konfirmasjon på høsten.

For 2023 blir det følgende konfirmasjonsdager:
Lørdag 26. og søndag 27. august i Barbu kirke.
Ønske om konfirmasjonstidspunkt kan velges ved påmelding.

PÅMELDING

Gå til fanen «Påmelding» og logg deg inn med mobilnummer og fyll ut påmeldingsskjemaet. Første informasjonssamling for konfirmantene og foresatte blir trolig i oktober / november.

VI HÅPER VI MØTER MANGE UNGDOMMER DER!

 

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med menighetsarbeider Jan Egil Hagli,

tlf. 95911655 eller epost: jan.egil.hagli@agderkirken.no

Tilbake